Komisja skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Uchwala Nr I/3/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 20 listopada 2018 roku

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Badzioch członek
Marian Stefan Matusik członek
Henryk Pieper członek
Dorota Renata Tomkowicz członek