Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja edukacji i opieki stała 2018-11-20 Uchwala Nr I/6/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 20 listopada 2018 roku
Komisja rewizyjna stała 2018-11-20 Uchwala Nr I/4/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 20 listopada 2018 roku
Komisja rozwoju gospodarczego i finansów stała 2018-11-20 Uchwala Nr I/5/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 20 listopada 2018 roku
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2018-11-20 Uchwala Nr I/3/2018 Rady Gminy Wicko z dnia 20 listopada 2018 roku